Ca đoàn Thánh mẫu 25 năm

“Ai trong anh em đau khổ ư ? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca” (Gc 5,13)

- Ca đoàn được thành lập ngày 29/07/1991, do thầy Trung (Cha Trung) là ca trưởng. Bà Maria Phạm Thị Ánh - Trưởng ca đoàn
- Năm 1993: Thầy Gioan Võ Minh Huy - ca trưởng. Bà Maria Đàm Thị Lượng - Trưởng ca đoàn.
- Năm 1997: Thầy Phêrô Nguyễn Văn Vị - ca trưởng. Bà Maria Đàm Thị Quyên - Trưởng ca đoàn.
- Năm 2001: Anh Đaminh Saviô Hoàng Đình Huy - ca trưởng. Bà Maria Đàm Thị Quyên - trưởng ca đoàn.
- Năm 2003: Anh GioanBaotixita Nguyễn Xuân Bình (Cha Bình) - ca trưởng. Chị Anna Vũ Thị Kim Phượng - Trưởng ca đoàn.
- Năm 2008: Anh GioanBaotixita Nguyễn TrườngThành - ca trưởng. Chị Anna Vũ Thị Kim Phượng - trưởng ca đoàn.
- Năm 30/05/2015: Chị Marie Paul Mai Hường - ca trưởng. Chị Anna Vũ Thị Kim Phượng - Trưởng ca đoàn.

_DSC0021-(Copy).JPG _DSC0065-(Copy).JPG
004-(Copy).jpg 004DSC1891_1-(Copy).JPG