Hội Dòng Ba Cát Minh

Dòng Ba Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát-minh chủ yếu là hiệp hội của các anh chị em giáo dân. Đáp lại tiếng gọi đặc biệt của Chúa, các thành viên Dòng Ba tự do và tự nguyện tận hiến bản thân "để sống theo Chúa Giêsu Kitô" theo truyền thống và tinh thần Cát-minh dưới quyền Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát-minh. Các thành viên, mặc dầu không sống trong đời tu (Religious life), chọn dấn thân cam kết dưới ánh sáng của Bí Tích Thánh Tẩy theo linh đạo Dòng Cát-minh. Linh đạo Cát-minh nhấn mạnh đến sự thanh khiết của tâm hồn và "Vacare Deo" - trở nên trống rỗng để chính Thiên Chúa lấp đầy. Ơn gọi Cát-minh, một lời mời gọi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong những cảnh ngộ của cuộc sống thường ngày, làm cho người mang theo linh đạo Cát-minh bén rễ sâu vào trong tình mến đối với tất cả những ai đang cùng sống và làm việc với họ, trong việc tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa ở mọi hoàn cảnh, và trong tình liên đới dân Chúa mọi nơi. (Từ Phần I, Chương 1, Mục 1 của Qui Chế Tỉnh Dòng x. 2)

_DSC2433.JPG
Hình thành và phát triển:

Hội thành lập ngày 16/07/1990, do cha đặc trách Giuse Mai Văn Rự, mang tên: họ dòng Vĩnh Hòa. Với số 48 hội viên, trong đó, có 06 hội viên mặc áo dòng, 06 hội viên tuyên hứa, 02 hội viên Khấn Tạm, và 34 hội viên Khấn Vĩnh Viễn.
Ban Chấp hành gồm:
- Ông Phêrô Trịnh Khắc Dương - Trưởng
- Bà Maria Vũ Thị Thơm - Phó
- Bà Têrêsa Trương Thị Ngọc Thu - Thư ký
- Bà Maria Phạm Thị Chinh - Thủ quỹ,
Hội trưởng qua các thời kỳ:
- Năm 1990-1998: ông Phêrô Trịnh Khắc Dương - Trưởng.
- Năm 1998-2002: ông Giuse Trần Văn Chiểm - Trưởng.
- Năm 2002-2005: ông Phêrô Trịnh Khắc Dương - Trưởng
- Năm 2005-2012: bà Têrêsa Vũ Thị Thơm - Trưởng
- Năm 2012-2016: ông Phêrô Trịnh Khắc Dương - Trưởng
- Lễ bổn mạng ngày 16/07 mừng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh.
_DSC2443.JPGCác hội viên thường xuyên tham dự Thánh lễ, đọc kinh Thần Vụ, kính Đức Mẹ hằng ngày theo nội quy của Dòng. Tham dự buỗi tĩnh tâm và Thánh lễ hàng năm tại Nhà thờ Dòng, đóng góp quỹ từ thiện Dòng hàng tháng, giúp đỡ cho các cha nhà hưu dưỡng, người gặp khó khăn, và ơn thiên triệu.