Hội CBMCG - Tĩnh tâm mừng bổn mạng

vào lúc 17g30 ngày 29.8.2018, cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Tổng linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, TGP Sài Gòn đã đến dâng Thánh lễ tĩnh tâm, hướng tâm hồn cho các bà mẹ tiến đến ngày mừng lễ bổn mạng của Hội. Trong Thánh lễ, có cử hành nghi thức Nhập Hội; làm phép Cờ Đoàn, Phù Hiệu; trao khăn, và phù hiệu cho các hội viên mới.

Xem bộ hình tại đây:

Bài giảng