Ban Thừa tác viên - Học tập mục vụ Trao Mình Thánh Chúa

Thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa là các tín hữu được uỷ nhiệm để phụ giúp linh mục chủ tế trao Mình Thảnh Chúa cho anh chị em giảo dân. Họ là những người gương mẫu trong đời sống đức tin và luân lý, được tuyển chọn để phục vụ cộng đoàn. Các thừa tác viên này chia làm hai loại: loại từng lần và loại thường xuyên.

Ngày 13/12/2016, các Thừa tác viên có cuộc gặp gỡ Cha chánh xứ. Trong buổi gặp gỡ chung này, Cha chánh xứ hướng dẫn các vị Thừa tác viên nhiệm vụ, chức năng và những việc thuộc về Phụng vụ. Cầu chúc các Thừa tác viên luôn nhiệt tâm trong công việc phục vụ của mình.
Một số hình ảnh