Ban Kèn Đồng

Ngày 11/04/2004, Ban kèn đồng được thành lập, khởi đầu có 6 thành viên, ông Antôn Đồng Văn La - Nhạc trưởng

Ngày 11/04/2004, Ban kèn đồng được thành lập, khởi đầu có 6 thành viên, ông Antôn Đồng Văn La - Nhạc trưởng
  • Ông Giuse Phạm Văn An - Trưởng
  • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hòa - Phó
  • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thanh - Thủ quỹ
  • Ông Vinh Sơn Nguyễn Đức Kính
Lễ bổn mạng: Chúa Phục Sinh
Năm 2006, mừng bổn mạng ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
Năm 2006, ông Gioan Baotixita Lê Hoàng Tiến - nhạc trưởng thay thế ông Antôn Đồng Văn La nghỉ vì sức khỏe yếu.
Nhân dịp ông Khắc Việt Kiều về thăm quê hương, ông đã ủng hộ 05 cây kèn.
Năm 2014 đến nay, Ban điều hành có sự thay đổi:
  • Ông Gioan Baotixita Lê Hoàng Tiến - trưởng ban
  • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thứ - phó ban
  • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thanh - thủ quỹ
Sinh hoạt: Phục vụ các ngày Lễ Trọng và các lễ bổn mạng hội đoàn có nhu cầu
Anh em cùng nhau luyện tập vào mỗi tối thứ Hai, thứ Năm hằng tuần tại tư gia và hội trường Giáo xứ, để cùng nhau ca tụng Chúa qua tiếng kèn âm vang trong các Thánh lễ của Giáo xứ, ngày lễ bổn mạng của các Giáo họ và các Hội đoàn, khi có người qua đời trong Giáo xứ, anh em đến đọc kinh cầu nguyện dâng lên Chúa qua giai điệu ngân vang từ tiếng kèn của mình.
1DSC_0011.jpg 1DSC_0018.jpg
DSC_1307.JPG 1DSC0002.JPG