Đoàn TNTT - Tuyên hứa Bao Đồng và Rước Lễ Trọng Thể

Sau 12 năm kiên trì hoàn thành chương trình giáo lý phổ thông, 3 em thiếu nhi trong Đoàn TNTT Phanxico Savie đã được long trọng cử hành nghi thức tuyên hứa Bao đồng

Vào thánh lễ 7g00 sáng chúa nhật 11/6/2017, hợp cùng toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Với giáo xứ Vĩnh Hòa (GX), hôm nay còn là ngày vui chung của GX, cách riêng Xứ Đoàn TNTT Phanxicô Savie. Cha chánh xứ Gioakim đã cử hành thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên hứa bao đồng cho 03 em thiếu nhi đã hoàn thành chương trình giáo lý phổ thông. Trước mặt cha xứ và cộng đoàn, các em đã nói lên quyết tâm dấn thân, sau quá trình học hỏi để trang bị cho mình hành trang đức tin. Với ý thức đầy đủ của tuổi trưởng thàh, lần lượt từng em đã tiến lên cung thánh, nơi đặt Sách thánh long trọng nói lên lời tuyên hứa của mình "  Chúng con đã được dạy dỗ trong Đức Tin để nhận biết Thiên Chúa và phụng thờ Người. Chúng con đã học biết những cách thức để thông phần vào ơn Chúa là các Bí Tích, chúng con cũng đã học biết cách cầu nguyện, cách sống đẹp lòng Chúa trong gia đình và ngoài xã hội. Giờ đây, chúng con muốn long trọng tuyên bố lại một lần nữa -  trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn -  Đức Tin Kitô Giáo mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Chúng con muốn bước vào tuổi trưởng thành của chúng con bằng một hành vi có tính cách dấn thân, như Đức Maria trong lời đáp ngày Truyền Tin: “Xin Vâng”. Chúng con hãy mạnh dạn  tuyên bố trước cộng đoàn quyết tâm của chúng con.” (nghi thức Bao Đồng).
Sau phần tuyên hứa, cha chủ sự đã dâng lời nguyện, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các em và gìn giữ các em trong đời sống đức tin, trên hành trình loan báo Tin Mừng Tình Yêu đến với mọi người.
Trong một xã hội đang bị tục hóa nhanh chóng, nhiều người trẻ bị mất phương hướng, những thiếu niên tràn đầy nhựa sống tại giáo xứ Vĩnh Hòa, hôm nay mạnh mẽ nói lên niềm tin và quyết tâm dấn thân cho niềm tin ấy, là một sự dũng cảm và là gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa của mình.
"Nguyện xin Ba Ngôi Thiên chúa ban muôn ân sủng trên các em, để các em luôn trung thành với lời mình đã tuyên hứa, trở nên mẫu gương tốt lành nơi các bạn cùng trang lứa với mình". Amen
Bài & ảnh: GB. Vĩnh Thân
DSC_0180-(Copy).jpg
DSC_0192-(Copy).jpg
DSC_0197-(Copy).jpg
DSC_0199-(Copy).jpg
DSC_0204-(Copy).jpg
DSC_0215-(Copy).jpg
DSC_0216-(Copy).jpg
DSC_0218-(Copy).jpg
DSC_0221-(Copy).jpg
DSC_0224-(Copy).jpg
DSC_0247-(Copy)-(1).jpg
DSC_0263-(Copy).jpg