Đoàn TNTT - Mừng ngày Khánh nhật truyền giáo 2016

Bản tính của Hội Thánh là Truyền giáo, công việc Truyền giáo không chỉ dành cho hàng Giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ, mà là của mọi thành phần Kitô hữu khi đã chịu bí tích Rửa Tội và được trở nên con cái của Đức Kitô.

DSC_0112-(Copy).jpg DSC_0113-(Copy).jpg
DSC_0114-(Copy).jpg DSC_0117-(Copy).jpg
DSC_0122-(Copy).jpg DSC_0122-(Copy)-(1).jpg
DSC_0124-(Copy).jpg DSC_0126-(Copy).jpg
DSC_0127-(Copy).jpg DSC_0134-(Copy).jpg
DSC_0137-(Copy).jpg DSC_0140-(Copy).jpg
DSC_0141-(Copy).jpg DSC_0147-(Copy).jpg
DSC_0156-(Copy).jpg DSC_0158-(Copy).jpg