Đức GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám Quản Tông Toà TGP Sàigòn

Đuc-GMGiuse-(3).png

15/09/1957

Sinh tại Gia Định, Sài Gòn

1968 – 1976

Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn

1976 – 1982

Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn

1982 – 1983

Lao động tại Nông trường lô 6, Củ Chi

1983 – 1990

Công nhân Hợp tác xã Mây Tre Lá Bạch Đằng, quận 1
Theo học lớp tối Đại học Tổng Hợp, Tp.HCM khoa Ngoại ngữ. Tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Pháp văn

30/08/1990

Thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

1990 – 1993

Phụ tá Giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Đũi) và là Giáo sư Anh văn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

1993 – 1998

Học tại Viện Đại học Công Giáo Paris tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học chuyên ngành đào tạo linh mục

1998 – 2011

Linh hướng và là Giáo sư Thần học Linh đạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

2005 – nay

Tổng thư ký Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

2011 – 2014

Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

06/2014

Chưởng ấn Toà Tổng Giám mục Sàigòn và là thư ký của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

25/06/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá TGP Sàigòn – Tp.HCM hiệu toà Liberalia, với khẩu hiệu “Hiệp nhất trong đức tin”

04/08/2016

Tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

08/03/2018

Được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Toà TGP Sàigòn - Tp. Hồ Chí Minh, do sự ra đi đột ngột của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc