Gx. Vĩnh Hòa - Những công việc chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh

Nhằm chuẩn bị những công việc cần thiết trong Tuần Thánh được diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt, trong ba ngày (Tam Nhật Vượt qua) thứ Năm, thứ Sáu, và thứ Bảy Tuần Thánh. Vào lúc 8g00 sáng thứ Năm ngày 18.04.2019, đại diện quí vị trong HĐMVGX, quí vị đại diện trong các hội đoàn đã cùng nhau ra làm vệ sinh trong và ngoài nhà thờ. Bên cạnh đó, còn có bộ phận cắm hoa, sâu bỏng (trang trí nhà mồ), và tập tháo đinh táng xác Chúa Giêsu…

Xem thêm hình tại đây:
Truyền thông GX.