Gx. Vĩnh Hòa - Mừng lễ Phục Sinh 2019

Trong niềm vui cùng Giáo hội mừng Chúa Phục Sinh, vào lúc 17g30 Chúa nhật ngày 21.04.2019, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, Dòng linh mục Thánh Tâm, cùng đại diện các đoàn thể trong giáo xứ cung nghinh tượng Chúa Giêsu xung quanh thánh đường và hiệp dâng Thánh lễ mừng Đức Kitô Phục Sinh.

Xem thêm hình tại đây: