Gx. Vĩnh Hòa - Họp HĐMVGX

Vào lúc 18g30 thứ Hai ngày 22.10.2018, cha xứ Gioakim đã chủ sự buổi họp HĐMVGX mở rộng tại hội trường giáo xứ, nhằm phổ biến các công việc và phân công cho từng giáo họ, hội đoàn, ca đoàn, và cá nhân có trách nhiệm phụ trách những công việc trong các Thánh lễ sắp tới được diễn ra tốt đẹp. Lễ các Thánh Nam Nữ, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời trong giáo họ Đaminh, Phaolô, Vinh Sơn, và Mông Triệu, lễ Giáng Sinh, và Tết Nguyên Đán (Kỷ Hợi năm 2019). Nhân dịp này, cha xứ cũng mời gọi anh Bartôlômêô Đỗ Xuân Phương, Đoàn trưởng, Đoàn TNTT, vào BTV-HĐMVGX, và ông Giuse Trần Hữu Hạnh, Thừa Tác viên Thánh Thể vào Ban điều hành giáo họ Mông triệu. Buổi họp kết thúc lúc 20g30 cùng ngày trong bình an.