Gx. Vĩnh Hòa - Kỷ niệm 19 năm linh mục cha sở

Vào lúc 5g sáng thứ Ba ngày 28-6-2022, tại nguyện đường giáo xứ Vĩnh Hòa, linh mục Gioakim Lê Hậu Hán - chánh xứ Vĩnh Hòa, cùng các linh mục bản hương và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha xứ Gioakim nhân dịp kỷ niệm 19 năm linh mục của ngài (2003-2022).