Cáo phó: Bà Maria Phạm Thị Thế được Chúa gọi về ngày 03/09/2021

Sáng ngày 03/09/2021, Bà Maria Phạm Thị Thế đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA PHẠM THỊ THẾ
Sinh năm: 1956 - tại: Hải Dương
Hiện ngụ tại: 118/39/26 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú - là Giáo dân Giáo xứ Vĩnh Hoà
Đã được Chúa gọi về lúc 10h00 ngày 03/09/2021 
Hưởng thọ: 66 tuổi
Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 19h00 cùng ngày và được hoả táng.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA NGUYỄN THỊ THẾ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.