Gx Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 01.2020

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 05.01.2020, Linh mục Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.


Xem bộ hình tại đây: