Giáo họ Đaminh - Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngày 18.11.2020

Vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 18.11.2020, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, cùng bà con giáo dân trong giáo họ Đaminh hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các quý chức, các vị ân nhân, cùng các tín hữu đã qua đời trong giáo họ Đaminh.