Thông báo mở lớp Giáo lý Hôn nhân - Dự tòng Khoá 1/2019

Hội Thánh ngỏ lời cùng các bạn trẻ đang chuẩn bị dấn thân vào con đường hôn nhân và gia đình. Ngỏ hầu mở ra cho các anh chị những chân trời mới bằng cách giúp họ khám phá ra vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi "Sống tình yêu hôn nhân và gia đình" phục vụ cho sự sống được vững bền trong đời sống hiện nay.

Nhằm chuẩn bị cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống Hôn nhân và gia đình. Giáo xứ mở khoá Giáo lý Hôn Nhân - Dự Tòng Khoá 01/2019.
Được Khai giảng vào Thứ ba, 19/02/2019 lúc 19h00
tại Tầng hầm - Hội trường Giáo xứ.
Các bạn trẻ có thể lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ hoặc download file đính kèm phía dưới.
Xin được thông báo đến các bạn trẻ.
Download mẫu đơn đăng ký
1. Phiếu ghi danh lớp Giáo lý Dự Tòng