Gx Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 02.2019

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 03.02.2019, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, đã chủ sự nghi thức Rửa Tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.