Gx. Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 01.2019

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 06.01.2019, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán đã chủ sự nghi thức Rửa Tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ Vĩnh Hòa.


Xem bộ hình tại đây: