Gx. Vĩnh Hòa - Họp HĐMVGX

Vào lúc 18g30 thứ Hai ngày 04.03.2019, cha xứ Gioakim đã chủ sự buổi họp HĐMVGX mở rộng tại hội trường giáo xứ, nhằm phổ biến các công việc và phân công cho từng giáo họ, hội đoàn, ca đoàn, và cá nhân có trách nhiệm phụ trách những công việc trong (Mùa Chay và Tuần Thánh) cùng trong Thánh lễ vọng 2019 sắp tới được diễn ra tốt đẹp.