Gx. Vĩnh Hòa - Treo đèn đường và làm hang đá mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Trong niềm vui hân hoan mừng Sinh Nhật Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người, vào các tối trong tuần, anh em trong giáo họ Mông Triệu - Đaminh, tự thiết kế và cùng nhau trang trí hang đá và treo đèn trên các con hẻm nhỏ xung quanh nhà thờ, để đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh vào ngày 25.12 tới đây.