Gx. Vĩnh Hòa - Rửa Tội trẻ em tháng 11.2018

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 04.11.2018, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, đã chủ sự nghi thức rửa Tội cho các trẻ em sơ sinh trong giáo xứ Vĩnh Hòa.

_DSC8374.jpg
_DSC8375.jpg