Gx. Vĩnh Hòa - Lễ an táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Quảng

"Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và Phục sinh"

Vào lúc 8g30 sáng thứ Hai ngày 02.04.2018, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa, TGP Sài Gòn về thăm mục vụ và chủ tế dâng Thánh lễ an táng cho bà cố Maria Nguyễn Thị Quảng, là thân mẫu của cha Vinh Sơn Trương Đức Vinh, phó xứ Chợ Đũi,  thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa.