Lịch giải tội Mùa Vọng 2017 - Giáo hạt Phú Thọ

HĐMV Giáo xứ xin gửi đến cộng đoàn lịch giải tội Mùa Vọng 2017 của các Giáo xứ thuộc hạt Phú Thọ

LỊCH GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2017
tại 7 Nhà thờ của Giáo Hạt Phú Thọ 
 
  • Thứ tư 13/12 : Nhà thờ Tân Trang
  • Thứ năm 14/12 : Nhà thờ Thăng Long
  • Thứ sáu 15/12 : Nhà thờ Phú Bình 
  • Thứ hai 18/12 : Nhà thờ Tân Phước
  • Thứ ba 19/12 : Nhà thờ Bắc Hà
  • Thứ tư 20/12 : Nhà thờ Hoà Hưng
  • Thứ năm 21/12 : Nhà thờ Đồng Tiến