Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em tháng 12.2017

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 03.12.2017, cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán, đã chủ sự nghi thức Rửa Tội cho 05 em trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

DANH SÁCH TRẺ EM RỬA TỘI TRONG THÁNG 12.2017.