Cáo phó: Linh mục Augustino Nguyễn Viết Chung (CM) được Chúa gọi về

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh. Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo Cha Augustino Nguyễn Viết Chung thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinhsơn là người con của Giáo xứ Vĩnh Hoà được Chúa gọi về lúc 18h20 ngày 10 tháng 05 năm 2017. Sau đây là thông báo của Văn phòng TGM Kontum nơi Cha đang phục vụ

Văn Phòng TGM xin kính báo

 

“Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”
 

CÁO PHÓ

 

Giáo Phận Kontum, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn CM và Tang quyến kính báo

Linh mục AUGUSTINÔ NGUYỄN VIẾT CHUNG, CM

  • Sinh ngày: 07.09.1955

  • Rửa tội và Thêm Sức ngày 15 tháng 05 năm 1994

  • Nhập dòng: 01.10.1994

  • Vào Nhà Tập: 01.10.1996

  • Quyết Tâm (Khấn lần đầu): 01.10.1997

  • Khấn trọn: 25.08.2001

  • Phó Tế: 25.06.2002

  • Linh mục: 25.03.2003

đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 18 phút, ngày 10.05. 2017,
tại Nhà Sài Gòn (Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn – Phụ Tỉnh Việt Nam)
số 479/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Hưởng thọ: 62 tuổi.
Nghi thức Nhập Quan lúc 17 giờ 00, ngày 11.05.2017
tại Nhà Sài Gòn, sô179/15 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Viếng linh cữu tại Hội Trường nhà xứ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 08 giờ 00, Thứ Bảy ngày 13.05.2017

Tại: Nhà thờ Giáo xứ Phát Diệm (Tp. HCM)

Hỏa táng tại Nhà Hỏa Táng Bình Hưng Hòa (Tp. HCM).
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Augustinô.

R.I.P.