Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

Hội Đồng Giám Mục đã gửi đến Quốc Hội Việt Namkhóa XIV một số nhận định và suy nghĩ về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016


NhanDinhLuatTinNguong_2016.jpg
NhanDinhLuatTinNguong_2016_1.jpg
NhanDinhLuatTinNguong_2016_2.jpg
NhanDinhLuatTinNguong_2016_3.jpg
Nguồn: HĐGMVN