GH Bangladesh: Ưu tiên chăm sóc trẻ em

Đức Hồng y Patrick D’Rozario, Tổng Giám mục của Dhaka cho biết: “Chăm sóc và bảo vệ trẻ em là ưu tiên mục vụ của Giáo hội Bangladesh. Trách nhiệm của Giáo hội là hỗ trợ các gia đình trong việc bảo vệ quyền của trẻ em, tạo ra một môi trường phù hợp cho trẻ, đồng hành cùng các em trong việc hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, đồng thời ngăn chặn các hình thức lạm dụng”.

Chăm sóc mục vụ cho trẻ vị thành niên nằm trong số 12 điểm chính được đề cập trong kế hoạch mục vụ của Giáo hội nước này trong 10 năm tới. Một số mục tiêu ưu tiên gồm: yếu tố tinh thần của sự hiệp thông trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội; định hình đức tin, truyền giáo và mục vụ phụng tự; sự hòa hợp liên tôn và hiệp nhất các Kitô hữu; chăm sóc mục vụ cho các công nhân nhập cư; chú ý đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất; bảo vệ môi trường; nhận thức quyền dân sự và cải thiện dịch vụ xã hội; sự cam kết chính trị và các công nghệ mới.
Trong những ngày gần đây, một mạng xã hội mới dành riêng cho trẻ em đã được công bố đến cộng đồng Dân Chúa Bangladesh, được xây dựng bởi các nhà giáo dục nổi tiếng người Công giáo của Bangladesh và Mỹ. Mạng xã hội này được gọi là “MommyDaddyMe” (www.mommydaddyme.com), nhằm nâng cao khả năng kết nối và kiến thức xã hội của trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Sự kết nối giữa trẻ em, cha mẹ và việc sử dụng công nghệ mới vì mục đích giáo dục, vì lợi ích của các em cùng với sự tham gia của gia đình.
                                                                                                                                                                                 Fides, 30/10/2018

                                                                                                                                                                                                   Gia Hy