Thông báo Chúa nhật 30/04/2017

THÔNG BÁO
Chúa nhật, 30/04/2017

1.     Ngày mai (Hôm nay) Chúa nhật 30/04/2017, thánh lễ thiếu nhi lúc 07h00, các em thiếu nhi dâng hoa và khai mạc tháng hoa kính Đức mẹ Kính mời cộng đoàn tham dự.
2.     Ngày mai thứ hai 01/05/2017, lễ Thánh Giuse Thợ. Bổn mạng Hội Giuse săn sóc bệnh nhân. Thánh lễ chiều lúc 17h30 mừng Bổn mạng Hội Giuse, kính mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho Hội Giuse trong ngày bổn mạng.
3.     Tuần sau Chúa nhật 07/05/2017, Chúa nhật đầu tháng Cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh, ai có các trẻ xin nộp đơn và sổ tại văn phòng Giáo xứ.
Chúa nhật 07/05/2017, Chúa nhật Chúa Chiên lành. Ngày giáo xứ lãnh ơn Toàn xá được ấn định, ngày cầu cho ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ, ngày dành cho Linh mục, Tu sĩ trong giáo xứ. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Quý Cha và Quý Tu sĩ trong giáo xứ.
4.     Thư Trùng tu Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài gòn đã được Quý ông trong các Giáo họ gửi đến các gia đình. Xin các gia đình rộng tay giúp đỡ và xin gửi lại cho giáo xứ để chuyển về Toà Tổng Giám Mục.