Thông báo Chúa nhật 23/07/2017

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT 23/07/2017
 
1.      Thứ tư 26/07/2017, mừng kính Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, bổn mạng Cha Chánh xứ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cha nhân ngày lễ Bổn mạng. Thứ tư 26/07/2017, thánh lễ chiều lúc 17h30, thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm cho các anh chị Dự tòng đã học xong khoá 1/2017 và mừng Bổn mạng Ban Tự Nguyện. Xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị Dự tòng và Ban tự nguyện.
2.      Sau các thánh lễ chiều nay và ngày mai, có anh em trong Ban tự nguyện đứng ở các cổng nhà thờ, xin Quý Ông bà giúp đỡ gây quỹ cho Ban tự nguyện.
3.      Quý ông bà đã cầu nguyện và ủng hộ quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ. Tháng 5 quý ông bà đã ủng hộ được 105.240.000đ. Quý ông bà trùm các giáo khu đã gửi phong bì đóng góp về các gia đình, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và rộng tay đóng góp Quỹ phát triển nhà sinh hoạt.
4.      Giáo xứ sẽ khai giảng lớp Giáo lý Dự Tòng – Hôn Nhân khoá 02/2017 vào thứ ba ngày 01/08/2017. Xin lấy đơn và nộp tại Văn phòng Giáo xứ. Hạn chót là Chúa nhật 30/07/2017.