Thông báo Chúa nhật 23/04/2017

THÔNG BÁO
Chúa nhật, 23/04/2017

1.    Thư Trùng tu Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài gòn đã được Quý ông trong các Giáo họ gửi đến các gia đình. Xin các gia đình giúp đỡ và gửi lại cho giáo xứ để chuyển về Toà Tổng Giám Mục.
2.    Chúa nhật tuần sau 30/04/2017, thánh lễ thiếu nhi lúc 07h00, các em thiếu nhi dâng hoa và khai mạc tháng hoa kính Đức mẹ Kính mời cộng đoàn tham dự.