Thông báo Chúa nhật 09/04/2017

THÔNG BÁO
Chúa nhật, 09/04/2017

1. Thứ hai Tuần Thánh 10/04/2017, vào lúc 18h00 có Quý cha về Ban Bí tích Hoà Giải mừng lễ Phục Sinh, xin cộng đoàn nhắc nhở nhau dọn mình cẩn thận mừng lễ Phục Sinh.
2. Tam nhật Thánh. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy không có thánh lễ ban sáng. Chương trình Tuần Thánh, cộng đoàn theo dõi tại bảng thông báo tại cổng trước và cổng sau nhà thờ.