Thông báo Chúa nhật 28/05/2017

THÔNG BÁO
Chúa nhật, 28/05/2017

1. Ngày mai (Hôm nay) Chúa nhật Chúa Lên Trời, Thánh lễ thiếu nhi lúc 07g00, lễ tổng kết năm học Giáo lý 2016 – 2017 của Đoàn Thiếu nhi thánh thể. Xin cộng đoàn nhắc nhở con cháu trong gia đình tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong ngày lễ tổng kết.
2. Ngày mai (Hôm nay) Chúa nhật Chúa Lên Trời, Bổn mạng Ban Kèn giáo xứ, trước thánh lễ chiều lúc 17g30 cung nghinh Chúa Thăng Thiên chung quanh thánh đường và kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên trong Ban Kèn.
3. Hôm nay Chúa nhật tuần 4 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và rộng tay đóng góp Quỹ Phát Triển Nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ tháng 5. Có Quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn.
4. Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2017, vào lúc 08g30 tại Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài gòn. Thánh lễ truyền chức Phó tế cho các chủng sinh thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn và Dòng Thánh Gia Việt Nam trong đó có Thầy Martino Nguyễn Đức Trọng thuộc Giáo xứ chúng ta. Xin cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho Thầy trong thánh chức Phó tế mà thầy sắp lãnh nhận.
5. Chúa nhật tuần sau Chúa nhật đầu tháng, Cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có các trẻ xin đăng ký và nộp sổ tại văn phòng giáo xứ. Tuần sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là bổn mạng Ban truyền thông Giáo xứ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho anh em trong Ban truyền thông.