Thông báo Chúa nhật 02/04/2017

1. Ngày mai (Hôm nay), Chúa nhật đầu tháng Cha rửa tội cho các trẻ. Ai đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ lúc 08h15.
2. Chúa nhật 09/04/2017, Chúa nhật lễ Lá. Thánh lễ vào lúc 05h00, khai mạc Tuần Thánh có nghi thức làm phép lá và rước kiệu chung quanh Thánh đường. Chúa nhật lễ Lá ngày Giáo xứ lãnh ơn Toàn xá được ấn định, ngày cầu nguyện cho Giới trẻ và Ban Tự nguyện. Kính mòi cộng đoàn tham dự.
3. Thứ hai Tuần Thánh 10/04/2017, vào lúc 18h30 có Quý cha về ngồi toà Giải tội mừng lễ Phục Sinh, xin cộng đoàn nhắc nhở nhau dọn mình cẩn thận mừng lễ Phục Sinh.
4. Thứ ba Tuần Thánh 11/04/2017 và Thứ tư Tuần Thánh 12/04/2017, thánh lễ chiều lúc 17h30, thánh lễ Tĩnh tâm mừng lễ Phục sinh. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ.
5. Về chương trình Tuần Thánh, xin mời cộng đoàn theo dõi các giờ lễ được niêm yết tại cổng trước và cổng sau Nhà thờ.
Xin cám ơn cộng đoàn.