LỄ GIAO THỪA

Lời Chúa: Mt 5,1-10
Tác giả:

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
 

Bài giảng LỄ GIAO THỪA

Tải file tại đây: Bài giảng Thánh lễ LỄ GIAO THỪA

SUY NIỆM: Trong không khí rạo rực đón mùa xuân mới, người người chúc nhau phát tài phát lộc, khỏan tiệc linh đình.Cùng lúc ấy hội thánh là thầy dạy khôn ngoan đã trưng ra lời dạy của Chúa Giêsu, chỉ đường cho nhân lọai, đó là 8 mối phúc thật,hay gọi là hiến chương nước trời.

Nói đến 8 mối phúc thật, ta nhớ đến vị thánh nữ trẻ : Têrêsa hài đồng Giêsu. Ngài sống cách chúng ta không xa, chỉ sống nơi dòng kín có 9 năm mà qua đời giữa 24 tuổi xuân. Đời chị chẳng sở hữu cho mình gì nhiều, ngoài đức tin, đức cậy, đức mến nồng nàn,lòng nhiệt huyết cầu nguyện hầu cứu rỗi các linh hồn, với tấm thân bệnh tật luôn phó thác cho Thiên chúa.Thế mà Hội thánh đã phong Ngài là vị thánh tiến sĩ, bổn mạng các nơi truyền giáo.Chị là một tấm gương sống 8 mối phúc thật cho mọi người.

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó,những người nhận ra mình chẳng là gì, tất cả đều bởi Thiên chúa mà có, từng giây từng phút mọi loài còn tồn tại đều nhờ bởi Chúa. Phúc cho cả những người đang nghèo khó, đau khổ vật chất mà vẫn vui lòng với những đau khổ ấy , vì đặt Chúa là sản nghiệp duy nhất của đời mình.

Phúc thay những ai hiền lành, hay xót thương, biết xây dựng hòa bình, họ coi thế giới này là một gia đình nhân lọai có Chúa là chủ, là cha, họ yêu thương nhau như anh em ruột thịt, họ luôn xây dựng không khí hòa hợp vui tươi.Tâm hồn họ không bị ràng buộc bởi vật chất trần thế ,tâm hồn họ luôn hướng thượng tới Thiên chúa, là cha trên trời

Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, đó là người nghe lời Chúa. “Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha của anh em trên trời là đấng hoàn thiện”, họ sống sa lánh mọi tội lỗi,để luôn có Chúa ở cùng trên mọi nẻo ởng đường đời,luôn được bình an.

Cuối cùng là lời chúc phúc thứ tám, phúc cho những ai bị bắt bớ vì công lý. Những người này đã vất vả rao truyền chân lý tin mừng, đem lại niềm vui hạnh phúc đời naỳ, đời sau cho nhân loại.Nhưng nó đối nghịch với thế gian, với thế lực ác thần, nên bị cấm cách bắt bớ. Như vậy dược Chúa bênh đỡ và hứa ban phần thưởng bội hậu Nước trời.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn nhận ra những phúc thật cho con người mà Chúa đã công bố với các tông đồ xưa, để chúng con mến mộ thực thi những mối phúc ấy,hầu có một tấm thẻ để được bước vào nước trời Amen.