Chúa nhật VI Phục Sinh, năm A

Lời Chúa: Bài đọc I: Cv 8, 5-8. 14-17; Bài đọc II: 1 Pr 3, 15-18; Tin Mừng: Ga 14,15-21
Tác giả: Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái và Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

15Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

Bài giảng Chúa nhật VI Phục Sinh, năm A

Tải file tại đây: Bài giảng Thánh lễ Chúa nhật VI Phục Sinh, năm A

Suy niệm: 
A. Phân tích (Hạt giống...)
Đoạn Tin Mừng này là một phần của diễn từ giả biệt Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài trước khi ra đi chịu chết, gồm 2 ý chính :
- Nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy tuân giữ các điều răn của Thầy.
- Thầy không để anh em mồ côi, nhưng Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đó là Thần khí Sự thật.
B. Suy niệm (... nẩy mầm)
1. Khi hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã bảo : “Đó là Thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận”.
Chúa Thánh Thần vẫn là Đấng Bảo trợ luôn ở bên cạnh chúng ta, nhưng nếu ta đối xử với Người như “thế gian” thì ta không thể đón nhận người. Còn nếu muốn nhận được Người thì ta phải cư xử như “môn đệ”. Ở những chỗ khác trong Tin Mừng Ga, Chúa Giêsu đã dạy rõ cách cư xử ấy. Muốn được đón nhận sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, ta phải :
- Ôn đi ôn lại những lời Chúa Giêsu dạy, bởi vì CTT là Đấng giúp chúng ta hiểu sự thật toàn vẹn của những lời Chúa Giêsu đã dạy (x Ga 16,12-15.26).
- Có thiện chí đi tìm sự thật chứ không phải chỉ đi tìm những gì mình thích, bởi vì CTT chính là Thần khí Sự thật.
- CTT được ban cho Giáo Hội, do đó phải tìm Ngài trong Giáo Hội, nghĩa là trong nếp sống hiệp nhất cộng đoàn, bằng sống chung, chia xẻ, tương thân tương trợ… dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội.
2. “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (c 21).
Có một huyền thoại kể rằng ngày kia một vị thiên thần rảo khắp đường phố, một tay cầm một ngọn đuốc còn tay kia xách một thùng nước. Người đi đường lấy làm lạ hỏi thì thiên thần giải thích : “Với ngọn đuốc này, ta sẽ thiêu rụi hết những toà nhà trên thiên đàng ; còn với thùng nước này, ta sẽ dập tắt hết mọi đám lửa dưới hoả ngục”. Người ta càng ngạc nhiên hơn nữa và hỏi tại sao. Thiên thần giải thích : nhờ đó mà Thiên Chúa sẽ biết những ai yêu mến Ngài thật, chứ không phải chỉ sống tốt vì hàm phần thưởng thiên đàng hoặc vì sợ hình phạt hoả ngục.
3. “Bàn tay không thể mở ra để nhận điều gì mà con tim không ước muốn” (Tục ngữ Đức).
Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là tình yêu, là sức sống của mỗi người tín hữu chúng con. Xin Chúa bổ sức cho chúng con, giúp chúng con tiếp tục sống, để cho mọi người thấy rằng Ngài thật sự là Đấng đang hiện diện và tác động trong chúng con. Ngài chính là lẽ sống mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Ngài là sức mạnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu, Ngài là niềm hy vọng để chúng ta tiếp tục tiến bước.
Lạy Chúa, Chúa đã nói Nếu chúng con yêu mến Chúa thì sẽ giữ các điều răn của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết thể hiện tình yêu của mình một cách thiết thực, yêu Chúa, yêu tha nhân bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống. Đồng thời xin cho chúng con biết hiệp nhất với nhau qua việc tuân giữ Lời Chúa và tìm sống thánh ý Chúa. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Nguồn: WGPSG