Lịch phụng vụ tháng 7

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà
 
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
Ngày  
Thứ bảy
01/07/2017
Thứ bảy đầu tháng
Chúa nhật
02/07/2017
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN 1
08h30: Rửa tội cho các trẻ sơ sinh
Thứ hai
03/07/2017
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Thứ ba
04/07/2017
Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha
Thứ năm
06/07/2017
Thứ năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ tử đạo
Thứ sáu
07/07/2017
Thứ sáu đầu tháng
Chúa nhật
09/07/2017
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN 2
Thứ ba
11/07/2017
Thánh Bênêđictô, viện phụ, lễ nhớ
Thứ năm
13/07/2017
12h00: Thánh lễ và giờ kinh kính Đức mẹ
Thứ bảy
15/07/2017
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Chúa nhật
16/07/2017
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN 3
Đức mẹ núi Carmelo - Bổn mạng Hội dòng Ba Cát Minh
Thứ sáu
21/07/2017
Thánh Laurenso Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Thứ bảy
22/07/2017
THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính
Chúa nhật
23/07/2017
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN 4
Thứ ba
25/07/2017
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Thứ tư
26/07/2017
Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ
Bổn mạng Cha Chánh xứ và Ban Tự nguyện
Thứ bảy
29/07/2017
Thánh nữ Martha, lễ nhớ
Chúa nhật
30/07/2017
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – THÁNH VỊNH TUẦN 1
Thứ hai
31/07/2017
Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ