Lịch phụng vụ tháng 6

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà
 
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06
Ngày  
Thứ năm
01/06/2017
Thứ năm đầu tháng. Thánh Justinô tử đạo, lễ nhớ
Thứ sáu
02/06/2017
Thứ sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô tử đạo
Thứ bảy
03/06/2017
Thứ bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo, lễ nhớ
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Chúa nhật
04/06/2017
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
Bổn mạng Ban Truyền Thông
08h15: Rửa tội trẻ em đầu tháng.
Thứ hai
05/06/2017
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I
Khai mạc Tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận
Thứ ba
06/06/2017
Thánh Norbetô, giám mục
Thứ tư
07/06/2017
Kết thúc tuần Thường Huấn Linh mục Giáo phận
Thứ sáu
09/06/2017
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh
Chúa nhật
11/06/2017
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)
07h00: Thánh lễ rước lễ Bao đồng
Thứ hai
12/06/2017
Thánh Đaminh Saviô. Bổn mạng Ban lễ sinh.
Ngày giáo xứ lãnh Ơn Toàn xá được ấn định.
Thứ ba
13/06/2017
Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
12h00: Gi kinh và Thánh lễ kính Đức Mẹ
Chúa nhật
18/06/2017
CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)
Bổn mạng Ban Thừa Tác Viên
07h00: Thánh lễ rước lễ lần đầu
Thứ tư
21/06/2017
Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ
Thứ sáu
23/06/2017
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng
Bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thứ bảy
24/06/2017
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng
Bổn mạng Giáo xứ Vĩnh Hoà
Bổn mạng Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn – Cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng nguyên Chánh xứ
Chúa nhật
25/06/2017
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV
Bế mạc năm thánh kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ
Thứ tư
28/06/2017
Thánh Irenê, giám mục, tử đạo
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Kỷ niệm 14 năm thụ phong linh mục Cha Chánh xứ 28/06/2003
Thứ năm
29/06/2017
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ. Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)
Bổn mạng Đức tổng Giám mục Phaolô Bủi văn Đọc
Thứ sáu
30/06/2017
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma