Lịch phụng vụ tháng 5

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà
THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05
Ngày  
Thứ hai
01/05/2017
Thánh Giuse Thợ
Bổn mạng Hội Giuse săn sóc bệnh nhân
Thứ ba
02/05/2017
Thánh Athanasio, giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Thứ tư
03/05/2017
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Thứ năm
04/05/2017
Thứ năm đầu tháng
Thứ sáu
05/05/2017
Thứ sáu đầu tháng
Thứ bảy
06/05/2017
Thứ bảy đầu tháng
Chúa nhật
07/05/2017
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ
Ngày Giáo xứ lãnh ơn Toàn xá được ấn định. Ngày dành cho Linh mục và Tu sĩ trong giáo xứ.
08h15: Rửa tội trẻ em
Thứ sáu
12/05/2017
Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô tử đạo. Thánh Pancratiô tử đạo
Thứ bảy
13/05/2017
Đức Mẹ Fatima. Kỷ niệm 100 năm Đức mẹ hiện ra tại Fatima
12h00: Thánh lễ kính Đức mẹ
Chuá nhật
14/05/2017
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. THÁNH VỊNH TUẦN I
Thứ năm
18/05/2017
Thánh Gioan I, Giáo hoàng tử đạo
Thứ bảy
20/05/2017
Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục
Chúa nhật
21/05/2017
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. THÁNH VỊNH TUẦN II
Thứ hai
22/05/2017
Thánh Rita Cascia, nữ tu
Thứ sáu
26/05/2017
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ
Thứ bảy
27/05/2017
Chiều: Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên
Chúa nhật
28/05/2017
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG (LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN)
Ngày giáo xứ lãnh ơn Toàn Xá được ấn định. Ngày giáo xứ bế mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ
Thứ ba
30/05/2017
08h30: Thánh lễ phong chức Phó tế cho 15 chủng sinh tại Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sàigòn.
Thầy Martinô Nguyễn Đức Trọng thuộc Giáo họ Đaminh
Thứ tư
31/05/2017
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH. Lễ kính