Lịch phụng vụ tháng 3

 Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Lưu ý

 1. Từ đầu mùa Chay cho đến Canh thức Phục sinh, không đọc Alleluia (x. IM 28).

 2. Các Chúa nhật mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (x. IM 372 
  và 380).

 3. Các ngày thường trong mùa Chay được cử hành:

 4. thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (x. IM 374);

 5. thánh lễ an táng (x. IM 380);

 6. thánh lễ đưa chân hoặc giỗ đầu (x. IM 381).

 7. 4. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần” (GL 989).

 8. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong mùa Phục sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác
  trong năm
  ” (GL 920).

Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong mùa Phục sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (theo Công đồng Đông Dương I năm 1934 điều 217, và Thông báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ số VII ngày 10-8-1971).

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03

Ngày

 

Thứ tư
01/03/2017

LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV

Thứ năm
02/03/2017

Thứ năm đầu tháng

Thứ sáu
03/03/2017

Thứ sáu đầu tháng

Thứ bảy
04/03/2017

Thứ bảy đầu tháng. Thánh Casimirô

Chúa nhật
05/03/2017

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I
08h30: Rửa tội cho các trẻ sơ sinh

Thứ ba
07/03/2017

Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo

Thứ tư
08/03/2017

Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ

Thứ năm
09/03/2017

Thánh Phanxica Rôma, nữ tu

Chúa nhật
10/03/2017

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II

Thứ hai
11/03/2017

Kỷ niệm 4 năm Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng

Thứ sáu
17/03/2017

Thánh Patriciô, giám mục

Thứ bảy
18/03/2017

Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh

Chúa nhật
19/03/2017

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III

Thứ hai
20/03/2017

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân
Ngày giáo xứ lãnh ơn Toàn xá được ấn định.
Cầu nguyện cho giới Gia trưởng, ca đoàn Thánh tâm, Hội Phạt tạ Thánh tâm

Thứ bảy
25/03/2017

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng - Bổn mạng ca đoàn truyền tin
Ngày giáo xứ lãnh ơn Toàn xá được ấn định.
Cầu nguyện cho ca đoàn Truyền tin, Hội Carmelo, Hội Giuse săn sóc bệnh nhân

Chúa nhật
26/03/2017

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV