Tin Giáo Hội

Kitô hữu là nguời bị lây nhiễm ánh sáng của Thiên Chúa

** Là kitô hữu có nghĩa là nhìn về ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng, cả khi thế giới này bị bao trùm bởi đêm đen và bóng tối. Nhờ ơn thánh Chúa Kitô ban cho trong bí tích Rửa Tội kitô hữu không ngã quỵ trong đêm tối, không bị cái ... Chi tiết

Bản quyền thuộc về Giáo xứ Vĩnh Hoà - © 2016